Tel: +385 (0)1 6279 530 | Mob: +385 (0)99 5050 813

Optimyst

Vatra nastala od vode. Kombinacija svjetlosti i vodene magle može biti dovoljna da se vide „plamenovi“. Svaka Dimplex vatra s Opti-myst tehnologijom ima spremnik za vodu ispod užarenog sloja odakle pretvarač proizvodi
vodenu maglu. Svjetiljke iza spremnika za vodu zagrijavaju zrak koji pomiče maglu prema gore. Vodena magla raspoređuje se na grijaču i reflektira se u LED ili halogenom svjetlu. Rezultat je predivan plamen.