Dimplex | Better solutions through innovation | Tomplinske pumpe | Zračne zavjese | Solarni sustavi | Ventilacija

Better solutions through innovation

ZRAČNE ZAVJESE OZNAKE CAB

 • Elektro pogon
 • Montaža iznad vrata
 • Jednostavno redanje uređaja modularnom izradom
 • Podešava se pravac strujanja,
 • 2 stupnja grijanja
 • Hladni stupanj
 • 2 stupnja ventilatora
 • Upravljanje preko niskonaponskog upravljača - montiranog na zidu ili priključak na sustave zgrada
 • Preko separatnog dijela za posluživanje može se upravljati sa do 4 uređaja , opcionalno prebacivanje senzora vrata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model   CAB 10E V2  CAB 15E V2 
Mjerna snaga W 9000 13500
Struja volumena zraka m³/h 1200 1800
Povišenje temperature max. K 44 44
Mjera zvučnog tlaka u 3 m dB (A) 50 57
Širina mm 1057 1557
Visina mm 262 262
Dubina mm 320 320
Težina kg 25 36

ZRAČNE ZAVJESE OZNAKE DAB

 • Elektro pogon
 • Montaža iznad vrata
 • Jednostavno nizanje uređaja modularnom izradom
 • Podešava se pravac strujanja
 • 2 stupnja grijanja
 • Hladni stupanj
 • 2 stupnja ventilatora
 • Upravljanje preko niskonaponskog upravljača - montiranog na zidu ili priključak na sustave zgrada
 • Upravljanje preko niskonaponskog upravljača - montiranog na zidu ili priključak na sustave zgrada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model   DAB 10E V2  DAB 15E V2 
Mjerna snaga W 118004 118011
Struja volumena zraka m³/h 12000 18000
Povišenje temperature max. K 23 26
Mjera zvučnog tlaka u 3 m dB (A) 58 59
Širina mm 1060 1560
Visina mm 3 262
Dubina mm 360 360
Težina kg 39 50