Dimplex | Better solutions through innovation | Tomplinske pumpe | Zračne zavjese | Solarni sustavi | Ventilacija

Better solutions through innovation

Toplinskim pumpama možete smanjiti godišnju potrošnju na energente od 35 – 70%!

 

Toplinske pumpe sustavi su jeftinog i ekološki čistog načina grijanja, iz obnovljivih izvora energije.

Ime toplinska pumpa/crpka dolazi od eng. Riječi (heat pump) i pojavljuje se tek u dvadesetim godinama, prošlog stoljeća mada njihovo korištenje ide još od 1832. Godine kada je Francuski fizičar Nicolas Leonard Sadi CARNOT opisao kružni proces koji danas prestavlja teorijsku osnovu za rad rashladnih uređaja i toplinskih pumpi.

Prvi poznat veliki sustav grijanja pomoću toplinske pumpe postavljen je 1938. godine u kantonu Zurich u Švicarskoj za potebe grijanja viječnice pri čemu je za izvor topline korištena voda rijeke Limnnat a nakon toga toplinsku pumpu za svoje potrebe počelo je koristiti i javno kupalište u Zurichu.

1995. godine u cijelom svijetu bilo je ugrađeno oko 55 milijuna toplinskih pumpi. S porastom standarda stanovnika razvijenih zemalja i sve većom ekološkom svijesti ali i povećanjem cijene energenata dolazi do sve većeg zanimanja za toplinske pumpe. Može se očekivati u skoroj budučnosti da će se one koristiit kao osnovni izvor topline u većini niskotemperaturnih sustava grijanja. Monoge države također i Hrvatska podržava i sufinancira ugradnju toplinskih pumpi

Toplinska pumpa je sustav koji se bazira na lijevokretnom  Carnotovom kružnom procesu koji toplinu u stroju pretvara u rad, pri čemu se koristi idealni plin, najčešći neki od freona ovisno o željenim temperaturama. Način rada je gotovo identičan načinu rada kuhinjskog hladnjaka a razlika je u tome štorashladni uređaj oduzima toplinu namirnicama i predaje je okolini dok toplinska pumpa uzima toplinu iz zraka, vode ili zemlje i dovodi je u prostor koji želimo zagrijati.

Osnovna zamisao rada toplinske pumpe je da iz obnovljivih i već postoječih izvora energije (tlo,voda i zrak) sa minimalno potrošnjom eklektrične energije dobijemo sustave grijanja i hlađenja.

ZRAK kao izvor topline

U ovom slučaju se misli na toplinsku energiju okolnog (vanjskog) ili otpadnog istrošenog te onečišćenog zraka. Potječe od Sunčeve energije. Kaao primjer najjednostavnijeg sustava zrak- zrak možemo navesti klima uređaje. Toplinske pumpe koje se nude u ovoj izvedbi sa zrakom su zrak – voda , te zrak – zrak.

VODA kao izvor topline

Toplinsku energiju možemo dobiti i iz površinsksih, podzemnih i otpadnih voda. Također i u ovom slučaju najveću zaslugu ima Sunčeva energija kao indirektni tvorac izvora topline. Prednost vode kao izvora toplinske energije je razmjerno konstantna temperatura tijekom cijele godine.

Temperatura podzemnih voda kao i i temperatura tla do 10 m se mijenja ovisno o dijelu godine i dubini ali u prosjeku je od 8-12 stupnjeva.

Temperatura površinskih voda, jezera i rijeka pri dnu ne pada niže od +4 stupnja, dok temperatura morske vode je u rasponu od 11-24 stupnja.

ZEMLJA-TLO kao izvor topline

Toplinsku energiju koju možemo dobiti iz tla iz površinskih ili podzemni slojeva zemlje potječe najvećim dijelom iz SUNČEVE ENERGIJE na način da je do tla došla zračenjem ili izmjenom topline sa padalinama. Manjim dijelom toplinsku energiju tla dobijamao iz GEOTERMALNE ENERGIJE.

GEOTERMALNA ENERGIJA predstavlja toplinsku energiju zemlje.

Zemlja/Tlo ima izvrsnu značajku mogučnosti pohrane toplinske energije, cijele godine što omogućava korištenje iste kroz cijelu godinu. Ispitivanjima iz struke dokazano je da temperatura do 10m dubine tla mijenja se zbog padalina i godišnjih doba dok je na večim dubinama večinom stalna.