Dimplex | Better solutions through innovation | Tomplinske pumpe | Zračne zavjese | Solarni sustavi | Ventilacija

Better solutions through innovation

TOPLINSKE PUMPE OZNAKE SI TU

Fleksibilnost ove toplinske pumpe njezina je odlika. Širok raspon snage od 6 do čak 130 kwh. Visoki COP (koeficijent energetske učinkovitosti) pruža priliku za rad u kombinaciji sa drugim izvorima  topline konvencionalnim te obnovljivim izvorima energije. Modeli s jednim kompresorom (6-22 kwh) prilagođeni su za manje sustave a uređaji sa dva kompresora (26-130 kwh) dizajnirani su za veće objekte.

Karakteristike SI toplinske pumpe

  • Visoka temperatura protoka do 62 C
  • Visoka učinkovitist zahvaljujući COP pojačivaču elektronski kontrolirana pumpa u djelimičnom radu.
  • Visoka pouzdanost u radu od tlaka i elektronskoh ekspanzionog ventila
  • FOV funkcionalnost za kratko vrijem +e grijanje i PTV.
  • Dimplex TP sa dva kompresora su idealne kao monovalntni sustavi grijanja u objektima sa veliko+im potrebama grijanja ekonomični su i vrlo brzo isplativi. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model  SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18TU SI 22TU SI 26TU SI 35TU SI 50TU SI 75TU SI 90TU SI 130TU
Napajanje V 400400400400400400400400400400400400
Maksimalna temperatura °C 626262626258626262626262
Izlazni kW jedan kompresor kW 6,1 8,1 10,9 13,9 17,5 22,9 13,7 18,4 27,4 37,9 45,5 70,7
Izlazni kW dva kompresora kW 26,7 34,8 52,0 73,5 86,0 138,1
Širinamm 650650650650650650100010001000135013501350
Visinamm 8458458458458458458858851665190019001900
Dubina mm 565565565565665665810810805805805805