Dimplex | Better solutions through innovation | Tomplinske pumpe | Zračne zavjese | Solarni sustavi | Ventilacija

Better solutions through innovation

PODNO GRIJANJE NA STRUJU

Dok je imao priliku susresti se s DIMPLEX sustavima za podno grijanje onda se mogao i uvjeriti kako je riječ o sustavima koji su odlični za grijanje prostorija.

Sa Dimplexom u svakom slučaju nećete pogriješiti, jer se sa četiri Dimplex sustava (HM…R, HM…RS, HM…SF, HM…TS) daju realizirati sva električna podna grijanja.

Cilj je jasan - nikad više hladna stopala!

Podno grijanje sa spremnikom

Polaganje strunjača za grijanje ide pod cementnu glazuru. Kao strunjače za grijanje koriste se sustavi HM…R (bez pletene zaštite) odnosno HM…RS (sa pletenom zaštitom). Spremanje topline uslijedit će u jačem sloju glazure.

Podno direktno grijanje u podnoj glazuri

Polaganje strunjača za grijanje ide pod cementnu glazuru. Kao strunjače za grijanje koriste se sustavi HM…R (bez pletene zaštite) odnosno HM…RS (sa pletenom zaštitom).

Podno direktno grijanje im tankom postupku:

Tanke strunjače za grijanje sustava HM…SF ili HM…TS polažu se direktno u ljepilu za pločice ili u masi za niveliranje. Pretpostavka za ovo je podloga sa izolatorom topline otporna na pritisak i postojana na temperaturu. Reguliranje temperature u prostoriji odvija se preko regulatora temperature prostorije sa dodatnim osjetnikom temperature tla.
Kod izlaganja treba paziti da snaga grijanja zagrijavanih površina poda bude dovoljna za pokrivanje potreba za  zagrijavanjem prostorije. Kod malih zagrijavanih podnih površina, npr. u kupaonici, većinom je potrebno dodatno grijanje.

Temperiranje poda u postupku tanke presvlake:

Komforna temperiranja poda mogu se jednostavno realizirati polaganjem strunjača za grijanje HM…SF ili HM…TS direktno u ljepilu za pločice ili u masi za niveliranje. Uslijedit će samoreguliranje temperature poda pomoću regulatora temperature poda. Stvarna temperatura prostorije postiže se nekim drugim sustavom grijanja. I za ovo je potrebna podloga koja je čvrsta na pritisak, postojana na temperaturu i koja izolira toplinu. Moguća je i kombinacija temperiranja poda sa podnim grijanjem toplom vodom za komforno temperiranje tla, npr. tijekom ljetnih mjeseci ili prijelaznog vremena.

Izvagana raspodjela temperature

 

Cilj je jasan - nikad više hladna stopala!

 

 

DIMPLEX sustavi za podno grijanje  u potpunosti su se dokazali u stanovima kao i u uredima i dječjim vrtićima. Tri bitna razloga govore u prilog upotrebi DIMPLEX električnog podnog grijanja:

  1. Balans u raspodjeli temperature u prostoriji najbliži je zahtjevu idealnog grijanja. Temperaturna razlika u odnosu na temperaturu prostorije je, sasvim u suprotnosti sa drugim sustavima grijanja, jako mala. Nema nastajanja suhog zraka.
  2. DIMPLEX strunjače za grijanje predaju svoju toplinu ravnomjerno preko čitave površine poda. To osigurava topla stopala i hladnu glavu.
  3. Korisno za arhitekte i graditelje: Imate više slobodnog prostora kod oblikovanja prostorija, jer grijanje je nevidljivo postavljeno u podu, ne smeta nikakav radijator.

DIMPLEX podrška kod planiranja i projektiranja

DIMPLEX svojim partnerima nudi besplatan servis: kompjutorski potpomognutu izradu podloga.

Individualni izbor pravog podnog grijanja od Dimplexa

UpotrebaGrijanje sa spremnikom Direktno grijanje u podnoj oblozi Direktno grijanje u nivelirskoj lopatici ili u ljepilu za pločicepodno temperiranje u nivelirskoj lopatici ili u ljepilu za pločice
Cementna glazuramin. 80 mm do max. 140 mm, tipično 80 mmmin. 45 mm do max. 60 mm, tipično 50 mmVisina izradeVisina izrade
5 do 10 mm5 do 10 mm
Izoliranje toplinekod zagrijavanih prostorija koje su ispod toga ca. 40 mm do 110 mm kod nezagrijavanih prostorija ispodkod zagrijavanih prostorija koje su ispod toga ca. 40 mm do 110 mm kod nezagrijavanih prostorija ispodkod zagrijavanih prostorija koje su ispod toga ca. 40 mm do 110 mm kod nezagrijavanih prostorija ispodpotrebno
Sustav grijanjaStambeni prostorKupatiloStambeni prostorKupatiloStambeni prostor/Stambeni prostor/
KupatiloKupatilo
Oznaka narudžbeHM...R 120HM...RS 140HM...R 100HM...RS 140HM...SF 150HM...SF 150
HM...TS 150 HM...TS 150 
... do ...... do ...... do ...... do ...
HM...R 180HM...RS 180HM...R 160HM...RS 160
Pričvršćivanje strunjača za grijanjeNHD 100NHD 100NHD 100NHD 100NHD 100NHD 100
Produžetak s hladnim krajevimaKEB 1525 RKEB 1525 RSKEB 1525 RKEB 1525 RSKED SF SetKED SF Set
KES 1525 RKES 1525 RSKES 1525 RKES 1525 RSKED TS SetKED TS Set
UpravljanjeZW 05 DCUZW 05 DCU
Upravljanje punjenjaZAS 99 DCUnije neophodnonije neophodnonije neophodnonije neophodno
Regulator punjenjaAR 05 DCU 2
AR 05 DCU 4
Osjetnik tlaF 3113 / F 3110F 3113 / F 3110
Reguliranjenije neophodno, temperatura se podešava na regulatoru punjenjanije neophodno, temperatura se podešava na regulatoru punjenjaRTW 301 UN
RTWU 301 UN
RTW 301 UN
RTWU 301 UN
RTW 301 UN
RTWU 301 UN
BT 100 AN
BT 200 AN
BT 301 UN
BTU 301 UN
BTU 301 AN
ETR 060 N
BT 060 AN
Čahura osjetnikaTFH 821TFH 821TFH 821TFH 821TFH 821TFH 821
Graničnik temperatureTB 072TB 072TB 072TB 072TB 072TB 072

Prava glazura grijanja

Glazura grijanja se izvodi kao plivajuća cementna glazura. Ona sprema toplinu i raspodjeljuje ju ravnomjerno na zrak u prostoriji. Glazura grijanja mora odgovarati DIN 18560 (Njemački industrijski standard). Kod obrade se mora paziti na zatvorenu strukturu. Jačina ovisi o potrebi topline, o trajanju punjenja, podnoj oblozi i masi tijela gradnje. U sredini, debljina kod grijanja sa spremnikom iznosi 8 cm do 10 cm, debljina izvedbe kao kod direktnog grijanja 6 cm.

Dimenzioniranje opreme prema površini

Oprema prema površini koja se instalira ovisi o temperaturi prostorije, temperaturi prostora koji se nalazi ispod, koeficijentu prolaska topline kU i zbroju dozvoljenih vremena t+ tZF. Maksimalni prijem prema površini iznosi za osnovno grijanje grijanja sa spremnikom 180 W/m2, minimalni prijem prema površini iznosi 100 W/m2. Proračune (jačina glazure grijanja kao i snaga koja se instalira) stavit ćemo Vam na raspolaganje s dokumentima za planiranje.

Na što biste svakako trebali paziti

Kod povišene izrade poda (deblja glazura grijanja) povećat će se i visina kata za najmanje 4 cm. Ispod dijelova namještaja koji cijelom površinom stoje na podu (npr. ugradbeni ormar i čajna kuhinja) ne treba polagati strunjače za grijanje. Osim toga, ti bi predmeti trebali biti ucrtani u dokumente koji nam se stavljaju na raspolaganje. Time se te okolnosti kod projektiranja mogu uzeti u obzir. Instalacijski vodovi su neophodni za strunjače za grijanje, osjetnike ostatka topline, osjetnike vremena i eventualno za termostate za prostorije sa senzorom temperature.

Polaganje i montaža od strane profesionalca

Strunjače za grijanje polažu se cijelom površinom. Kroz usijecanje tkiva nosača može se raspored fleksibilnije prilagoditi prostorijama. Točan raspored pojedinih strunjača možete saznati iz Vaših individualnih dokumenata za planiranje. Specijalne tiple za pričvršćivanje osiguravaju sigurno fiksiranje strunjača za grijanje na podlozi. Na svaku strunjaču je spojeno  4 m hladnog voda, koji se može skraćivati ili produžiti. Mufne za spajanje postojane su na temperaturi, apsolutno vodonepropusne i nerastezljive. Ako je potrebno više strunjača za potpuno oblaganje prostorije, onda će se hladni krajevi strunjača u priključnoj utičnici paralelno međusobno spojiti.

Izolacija topline

Da bi se ograničilo gubitke topline ispod glazure za grijanje, mora se obratiti pozornost na jačinu toplinske izolacije. Odlučujući je koeficijent toplotne provodljivosti ku ispod ravnine grijanja. Temperaturna postojanost gornjeg sloja izolacije mora iznositi minimalno 85°C.

Za izolacioni sloj vrijede dolje navedeni minimalni zahtjevi:

Osnovi toplotne izolacije za podna grijanja sa spremnikom i direktna grijanja

Debljina izolacionog sloja ovisna je o skupini toplotne provodljivosti korištenog izolacionog materijala.        
k u  = 0,80 W/(m² K) ako su ispod na isti način grijane prostorije
k u  = 0,60 W/(m² K) ako su ispod djelomično ograničeno ili drugačije grijane prostorije
k u  = 0,35 W/(m² K) ako je ispod vanjski zrak ili zemlja
Skupina toplotne provodljivosti k u -vrijednost u W/(m² K)
0,8 0,6 0,35
040 ≡ 0,040 W/mK Δ 40 mm 60 mm 110 mm
040 ≡ 0,030 W/mK Δ 30 mm 45 mm 85 mm
040 ≡ 0,025 W/mK Δ 25 mm 35 mm 70 mm
Mogućnost sabijanja svih izolacionih slojeva zajedno smije iznositi max. 5 mm. Moraju se koristiti standardni izolacioni materijali prema DIN 18164 i DIN 18165.

Podna strunjača za grijanje HM...RS sa zaštitnim pletom

 

podna-strunjaca

Koristi se kao podno direktno grijanje, podno grijanje sa spremnikom ili direktno grijanje sa rubnim zonama, sa zaštitnim pletom i PVC-oblogom, konfekcionirana, spremna za montažu, na pletenoj žici nosača fiksirana za polaganje u glazuri/ispod glazure, uključujući vodonepropusne mufne i bojom obilježene hladne provodnike po 4 m po strani, način gradnje vod za grijanje: NH2GYQUY-90 prema VDE 0253 za korištenje u suhim, vlažnim i mokrim prostorijama, promjer voda za grijanje ca. 9 mm, ispitni znak VDE.

 

 

Strunjače za grijanje HM...TS sa tankom presvlakom

s jednostranim priključkom bez mufni, samoljepljive

 

podna-strunjaca2

Jednostavno i brzo rukovanje i instalacija tankih strunjača za grijanje serije HM…TS. Najnovija generacija tankih strunjača za grijanje radi se sa tehnikom spajanja bez mufni, između voda za grijanje i priključak. To omogućuje još manju visinu izrade i još jednostavniju instalaciju. Samoljepljivi pleteni nosač omogućava jednostavno fiksiranje strunjača za grijanje na podlozi za vrijeme polaganja.
Jednostranim priključkom može se električna instalacija strunjače za grijanje još jednostavnije realizirati..

Spremno za polaganje i priključak, vod za grijanje sa zaštitnim oblaganjem za priključak na zaštitni prekidač FI, vodovi za grijanje od otporne legure prema 17470 odn. DIN 17471 sa teflon izolacijom, prijem s odnosom na površinu 150 W/m², promjer voda za grijanje ca. 4 mm, na plastičnoj tkanini fiksiran jednostranim hladnim vodom 4 m za pojednostavljenje instalacije, širina polaganja 0,5 m, ispitni znak VDE, prema EN 60335-2-96.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model Mjerna snaga Prijem prema površini Širina Dužina Površina
W W/m² m m
HM 150 TS 150-5  150 150 0,5 2 1,0
HM 225 TS 150-5  225 3 1,5
HM 300 TS 150-5  300 4 2,0
HM 450 TS 150-5  450 6 3,0
HM 600 TS 150-5  600 8 4,0
HM 750 TS 150-5  750 10 5,0
HM 900 TS 150-5  900 12 6,0